Menu Sluiten

Gebruiksvoorwaarden

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Solide Vastgoed Beheer B.V. (hierna: Solide).

Algemeen
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing als u gebruik maakt van de website www.solideverhuur.nl (hierna: de website). Als u niet akkoord gaat met de inhoud van de gebruiksvoorwaarden, dient u de website niet te bezoeken of te gebruiken.

Informatie
De website en de daarop getoonde informatie is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Solide garandeert echter niet dat de getoonde informatie accuraat, juist, volledig en up-to-date is. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie op deze website kan bovendien door Solide op ieder moment worden gewijzigd.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom op de website berusten bij Solide. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan om (delen van) de website te kopiëren, te wijzigen of te bewerken, openbaar te maken, te vermenigvuldigen, te distribueren of een link te creëren tussen de website van Solide en een andere website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Solide.

Persoonsgegevens
Solide gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Klik hier voor het privacybeleid van Solide.

Aansprakelijkheid
Solide is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van het gebruik van de inhoud van de website of daaraan verbonden websites (bijvoorbeeld middels een hyperlink). Solide is daarnaast niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van (het gebruik van) onjuiste, incomplete of verouderde informatie op de website. Solide is verder niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van het gebruik van elektronische berichten, zoals onderschepping van het bericht door derden of virussen. Het voorgaande geldt niet als de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Solide.

Contact
Als u vragen heeft over de website, neemt u dan contact op met Solide.

Toepasselijk recht en forumkeuze
Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze gebruiksvoorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Noord-Nederland, locatie Groningen.