Menu Sluiten

Privacyverklaring

Solide Vastgoed Beheer B.V verwerkt persoonsgegevens van vastgoedeigenaren, (ver)huurders, (ver)kopers, beleggers, garantstellers, woningzoekenden en andere betrokkenen.

De persoonsgegevens waarover wij de beschikking krijgen worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij vinden het belangrijk dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

In deze verklaring leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welk doel deze gegevens worden gebruikt. Ook zullen wij aangeven welke rechten u heeft en hoe u deze kunt uitoefenen.

 

Welke gegevens verwerken wij?
Wij verwerken persoonsgegevens zoals uw naam, adresgegevens, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, bankrekeningnummer, inkomensgegevens (salarisstrook zonder BSN en bankafschriften), kopie paspoort (zonder foto en BSN), telefoonnummer, e-mailadres en IP-adres.

Op onze website hebben wij een contactformulier. Wij verwerken de persoonsgegevens die u zelf bij het invullen van het contactformulier achterlaat.

 

Voor welk doel worden uw gegevens verwerkt?
Wij verwerken uw gegevens voor geen andere doeleinden zoals hierna genoemd, tenzij wij van te voren uw toestemming hebben gekregen:

 • Het aangaan, beoordelen, uitvoeren of beëindigen van een huur-, koop- of opdrachtovereenkomst;
 • Het leggen en onderhouden van contact;
 • Het uitvoeren van commerciële, financiële en technische beheerstaken;
 • Marketingdoeleinden;
 • Het tonen van de website en de daaraan verbonden functies te laten werken.
  Huurders kunnen gebruik maken van een huurdersportaal. De toegang tot persoonsgegevens is afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord. De toegang tot het huurdersportal wordt beëindigd bij het eindigen van de huurovereenkomst.

 

WAT IS DE GRONDSLAG VAN DE VERWERKING?
Wij verwerken uw gegevens op basis van de grondslagen zoals hierna genoemd:

 • Het aangaan, beoordelen, uitvoeren of beëindigen van een huur-, koop- of opdrachtovereenkomst;
 • Het voldoen aan wet- en regelgeving;
 • Een gerechtvaardigd belang: denk hierbij aan het verwerken van gegevens om woonfraude en overlast tegen te gaan.
 • Een algemeen belang;
 • Uw toestemming.

 

COOKIES
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De functionele cookies zorgen ervoor dat de website optimaal werkt. Wij gebruiken analytische cookies, zoals de cookies van Google Analytics, om inzicht te krijgen in het aantal websitebezoekers en het gebruik van de website zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google over de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om de gegevens te gebruiken en aan derden te verstrekken.

 

Hoe beveiligen wij uw gegevens?
We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan maatregelen om onze IT-systemen veilig te houden, maar ook beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen.

 

BEWAARTERMIJN
Persoonsgegevens worden door ons niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor wij de gegevens gebruiken. De gegevens worden na het beëindigen van de overeenkomst niet langer bewaard dan de wettelijke bewaartermijn.

 

Verstrekking aan derden
Persoonsgegevens worden uitsluiten gedeeld met partijen die door ons zijn ingeschakeld voor de doeleinden zoals hiervoor genoemd. Wij verstrekken persoonsgegevens aan een derde om de overeenkomst met een opdrachtgever of met u te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld aan een aannemer, loodgieter of reparateur. Wij verstrekken alleen NAW-gegevens, telefoonnummer en/of e-mailadres aan deze derden, zodat een afspraak met u gemaakt kan worden. In dat geval hebben wij met de ingeschakelde derde afspraken gemaakt over de bescherming van uw persoonsgegevens.

Wij maken gebruik van softwareprogramma’s om onze werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Wij hebben verwerkersovereenkomsten gesloten met deze leveranciers.

 

Welke rechten heeft u?
U heeft het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken. U kunt ons ook vragen om onjuiste gegevens te wijzigen of gegevens te laten verwijderen. U heeft daarnaast het recht om bij ons bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. Wij zullen zo snel mogelijk op uw verzoek reageren en uw verzoek honoreren, tenzij dat niet is toegestaan op grond van wet- of regelgeving of omdat de verwerking noodzakelijk is. Indien wij onderling niet tot een oplossing kunnen komen over de verwerking heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

CONTACT
Voor vragen of opmerkingen over de verwerking en om gebruik te maken van de hierboven genoemde rechten kan u contact met ons opnemen via info@solidevastgoedbeheer.nl

Solide Vastgoed Beheer Groningen B.V.
Lübeckweg 2
9723 HE  GRONINGEN